Acroplis Dry Cleaners - Careers, Acroplis Dry Cleaners - Careers, Clerk, Shoe Cleaning Department Clerk/Cleaner (Shoe Cleaning Department) Acroplis Dry Cleaners - Careers, Commercial Manager Commercial Manager Acroplis Dry Cleaners - Careers, Driver Driver Dry Cleaning Machine Operator

Χειριστής Μηχανής Στεγνού Καθαρίσματος

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Λάρνακα

ΡΟΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Ο σωστός χειρισμός της μηχανής για την καλύτερη δυνατή ποιοτική παραγωγή της εταιρίας

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Χειρισμός μηχανής στεγνού καθαρίσματος
 • Προετοιμασία μηχανών στεγνοκαθαριστηρίου
 • Έλεγχος ποιότητας και συγκεκριμένων οδηγιών καθαρισμού υφασμάτων
 • Καθαρισμός λεκέδων σε ρούχα (spotting)
 • Καθάρισμα της μηχανής και του χώρου εργασίας του
 • Η τήρηση των οδηγιών από τον Υπεύθυνο Παραγωγής
 • Να ακολουθεί όλες τις πολιτικές απασχόλησης και διαδικασιών της εταιρείας και τους τοπικούς νόμους
 • Ότι άλλο ανατεθεί από τον Υπεύθυνο Παραγωγής σε σχέση με τα καθήκοντα σας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Eμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση Ελληνικών και βασική γνώση Αγγλικών

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ:

 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ακεραιότητα και οργανωτικός χαρακτήρας
 • Δίνει προσοχή στις λεπτομέρειες
 • Ευπρεπής εμφάνιση
 • Ομαδικό πνεύμα

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email

Acroplis Dry Cleaners - Careers, Organisation and Operations Manager

Διευθυντής Οργάνωσης και Λειτουργίας

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Λάρνακα

ΑΝΑΦΟΡΑ: Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή

ΡΟΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Οργάνωσης και Λειτουργίας περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση της συνολικής στρατηγικής σε συνεργασία με τον Γενικό Δ/ντη, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαφόρων τμημάτων, τη χάραξη πολιτικών και στόχων για ανάπτυξη, έλεγχο του προϋπολογισμού και την βελτιστοποίηση των εξόδων της εταιρείας Acropolis Dry Cleaners

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Εφαρμόζει τις εξής διαδικασίες:

 • Σχεδιασμό της στρατηγικής, του στρατηγικού πλάνου δράσης και προσδιορισμού των δεικτών επίδοσης (KPIs) της εταιρείας σε συνεργασία με την υπόλοιπη Διευθυντική Ομάδα
 • Συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε στρατηγικά θέματα (πχ. εφαρμογή νέων προτύπων ποιότητας, άνοιγμα καταστημάτων) και θέματα οργανικής υποδομής
 • Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης αγοράς για τη δημιουργία λεπτομερών επιχειρηματικών σχεδίων σχετικά με εμπορικές ευκαιρίες (επέκταση, επιχειρηματική ανάπτυξη, κ.λπ.)
 • Κατανόηση των απαιτήσεων των υφιστάμενων πελατών για να διασφαλίζετε ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες τους
 • Ενέργειες για απόκτηση νέων πελατών και διαχείριση σχέσεων πελατών (νέων και υφιστάμενων)
 • Συνεργασία και συντονισμός διαφορετικών ομάδων (μάρκετινγκ, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, ΗR, κ.λπ.)
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και συντονισμού των Υποστηρικτικών Τμημάτων (Back-office) της εταιρείας
 • Δημιουργία και διατήρηση επικερδών συμπράξεων με βασικούς ενδιαφερόμενους
 • Παρακολούθηση της απόδοσης των εμπορικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας βασικές μετρήσεις και εκπόνηση εκθέσεων προς την ανώτερη διοίκηση
 • Καθορισμός των οικονομικών στόχων, ανάπτυξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού
 • Διαχείριση της ρευστότητας και γενικότερα των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας
 • Υποβολή αναφορών και εκθέσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Επικοινωνία με την Διευθυντική Ομάδα για καθοδήγηση και συντονισμό σε σχέση με την επίτευξη των τμηματικών στόχων / πλάνων δράσης
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής και κατάλληλης στελέχωσης της Διευθυντικής ομάδας – Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού σε Διευθυντικές θέσεις ή άλλες θέσεις κλειδιά

Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

 • Υλοποίηση στρατηγικής
 • Ανάπτυξη /επέκταση της εταιρείας
 • Αποδοτικότητα
 • Κερδοφορία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιο εκτελεστικό ρόλο
 • Πτυχίο BSc/BA στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό τομέα, μεταπτυχιακό ΜBA/MSc/MA αποτελεί πλεονέκτημα

ΓΝΩΣΕΙΣ:

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην κατάρτιση προϋπολογισμού
 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών
 • Εξαιρετικά αναλυτικά προσόντα
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Αναλυτική και δημιουργική σκέψη, ευχέρεια ανάλυσης εμπορικών & οικονομικών στοιχείων και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 • Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Ευσυνειδησία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ:

Εσωτερικούς: Γενικό Διευθυντή, Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντή Παραγωγής, Διευθυντή Ανάπτυξης εργασιών, Επαρχιακό Διευθυντή, Διευθυντή Τμήματος Χάλιων, Διευθυντή Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διευθυντή Λογιστηρίου

Εξωτερικούς: Πελάτες στρατηγικής σημασίας, Συνεργάτες, Προμηθευτές

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email

Acroplis Dry Cleaners - Careers, Clerk, Shoe Cleaning Department

Λειτουργός/Εργάτης Καθαρισμού (Τμήμα Καθαρισμού Υποδημάτων)

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Λάρνακα

Η ομάδα μας ζητά να προσλάβει λειτουργό/εργάτη καθαρισμού για το Τμήμα Καθαρισμού Υποδημάτων.

Βασικά Καθήκοντα:

 • Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος
 • Ποιοτικός Καθαρισμός Παπουτσιών, Βαλιτσών κτλ.
 • Εξασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών-Επικοινωνία με Λειτουργούς καταστημάτων
 • Υπευθυνότητα για παρακολούθηση αποθέματος και ανεφοδιασμού
 • Καταχώρηση παραγγελιών και τιμών
 • Ανταπόκριση στα σχόλια και παράπονα των πελατών
 • Εξασφάλιση ενός καθαρού και οργανωμένου καταστήματος
 • Ακολουθεί όλες τις πολιτικές της εταιρείας
 • Εκτελεί διάφορα καθήκοντα όπως αυτά της ανατεθούν από τον Διεύθυντή Οργάνωσης & Λειτουργίας

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών

Δεξιότητες / Χαρακτήρας:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
 • Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ευπρεπής εμφάνιση

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email

Acroplis Dry Cleaners - Careers, Night Shift Manager

Υπεύθυνος Νυχτερινής Βάρδιας

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Λάρνακα

Η ομάδα μας μεγαλώνει και ζητά άτομο για την θέση υπεύθυνου νυχτερινής βάρδιας στη Λάρνακα.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ:

 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email

Acroplis Dry Cleaners - Careers, Driver

Οδηγός

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Λάρνακα, Λευκωσία

Η ομάδα μας ζητά να προσλάβει οδηγό για τις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας.

Προσόντα:

 • Eμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Άδεια οδηγού (χωρίς βαθμούς ποινής)

Δεξιότητες/ Χαρακτήρας:

 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ευπρεπής εμφάνιση

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email

Acroplis Dry Cleaners - Careers, Store Operator

Λειτουργός Καταστήματος

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό

Ώρες Εργασίας

Μερική ή Πλήρης Απασχόληση

Η ομάδα μας ζητά να προσλάβει λειτουργό καταστήματος για Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό.

Βασικά Καθήκοντα:

 • Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος
 • Εξασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών και πώλησης
 • Υπευθυνότητα για παρακολούθηση αποθέματος και ανεφοδιασμού
 • Έλεγχος και κλείσιμο ταμείου
 • Ανταπόκριση στα σχόλια και παράπονα των πελατών
 • Εξασφάλιση ενός καθαρού και οργανωμένου καταστήματος
 • Ακολουθεί όλες τις πολιτικές της εταιρείας
 • Διεκπεραίωση υπηρεσίας Σιδερωτηρίου
 • Εκτελεί διάφορα καθήκοντα όπως αυτά της ανατεθούν από τον Υπεύθυνο Λειτουργιών

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών

Δεξιότητες / Χαρακτήρας:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
 • Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ευπρεπής εμφάνιση

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email

Acroplis Dry Cleaners - Careers, Worker

Εργάτης/Εργάτρια

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό

Η ομάδα μας ζητά να προσλάβει εργάτη/εργάτρια για Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό.

Δεξιότητες / Χαρακτήρας:

 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
 • Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων

Για όλες τις θέσεις εργασίας προσφέρουμε καθοδήγηση και εκμάθηση βασικών καθηκόντων.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email

Acroplis Dry Cleaners - Careers, Ironer

Σιδερωτής/Σιδερώτρια

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό

Η ομάδα μας ζητά να προσλάβει σιδερωτή/σιδερώτρια για Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό.

Δεξιότητες / Χαρακτήρας:

 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
 • Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων

Για όλες τις θέσεις εργασίας προσφέρουμε καθοδήγηση και εκμάθηση βασικών καθηκόντων.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email

Acroplis Dry Cleaners - Careers, Commercial Manager

Εμπορικός Διευθυντής

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Λάρνακα

ΑΝΑΦΟΡΑ: Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή

ΡΟΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Οι αρμοδιότητες του Εμπορικού Διευθυντή περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση της συνολικής στρατηγικής σε συνεργασία με τον Γενικό Δ/ντη, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαφόρων τμημάτων, τη χάραξη πολιτικών και στόχων για ανάπτυξη, έλεγχο του προϋπολογισμού και την βελτιστοποίηση των εξόδων της εταιρείας Acropolis Dry Cleaners

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Εφαρμόζει τις εξής διαδικασίες:

 • Σχεδιασμό της στρατηγικής, του στρατηγικού πλάνου δράσης και προσδιορισμού των δεικτών επίδοσης (KPIs) της εταιρείας σε συνεργασία με την υπόλοιπη Διευθυντική Ομάδα
 • Συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε στρατηγικά θέματα (πχ. εφαρμογή νέων προτύπων ποιότητας, άνοιγμα καταστημάτων) και θέματα οργανικής υποδομής
 • Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης αγοράς για τη δημιουργία λεπτομερών επιχειρηματικών σχεδίων σχετικά με εμπορικές ευκαιρίες (επέκταση, επιχειρηματική ανάπτυξη, κ.λπ.)
 • Κατανόηση των απαιτήσεων των υφιστάμενων πελατών για να διασφαλίζετε ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες τους
 • Ενέργειες για απόκτηση νέων πελατών και διαχείριση σχέσεων πελατών (νέων και υφιστάμενων)
 • Συνεργασία και συντονισμός διαφορετικών ομάδων (μάρκετινγκ, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, ΗR, κ.λπ.)
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και συντονισμού των Υποστηρικτικών Τμημάτων (Back-office) της εταιρείας
 • Δημιουργία και διατήρηση επικερδών συμπράξεων με βασικούς ενδιαφερόμενους
 • Παρακολούθηση της απόδοσης των εμπορικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας βασικές μετρήσεις και εκπόνηση εκθέσεων προς την ανώτερη διοίκηση
 • Καθορισμός των οικονομικών στόχων, ανάπτυξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού
 • Διαχείριση της ρευστότητας και γενικότερα των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας
 • Υποβολή αναφορών και εκθέσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Επικοινωνία με την Διευθυντική Ομάδα για καθοδήγηση και συντονισμό σε σχέση με την επίτευξη των τμηματικών στόχων / πλάνων δράσης
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής και κατάλληλης στελέχωσης της Διευθυντικής ομάδας – Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού σε Διευθυντικές θέσεις ή άλλες θέσεις κλειδιά

Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

 • Υλοποίηση στρατηγικής
 • Ανάπτυξη /επέκταση της εταιρείας
 • Αποδοτικότητα
 • Κερδοφορία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Εμπορικός Διευθυντής σε παρόμοιο εκτελεστικό ρόλο
 • Πτυχίο BSc/BA στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό τομέα, μεταπτυχιακό ΜBA/ MSc/MA αποτελεί πλεονέκτημα

ΓΝΩΣΕΙΣ:

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην κατάρτιση προϋπολογισμού
 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών
 • Εξαιρετικά αναλυτικά προσόντα
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Αναλυτική και δημιουργική σκέψη, ευχέρεια ανάλυσης εμπορικών & οικονομικών στοιχείων και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 • Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Ευσυνειδησία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ:

Εσωτερικούς: Γενικό Διευθυντή, Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντή Παραγωγής, Διευθυντή Ανάπτυξης εργασιών, Επαρχιακό Διευθυντή, Διευθυντή Τμήματος Χάλιων, Διευθυντή Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διευθυντή Λογιστηρίου

Εξωτερικούς: Πελάτες στρατηγικής σημασίας, Συνεργάτες, Προμηθευτές

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email

Acroplis Dry Cleaners - Careers, Human Resources Manager

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Λάρνακα

ΑΝΑΦΟΡΑ: Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή

ΡΟΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό της στρατηγικής ανθρωπίνου δυναμικού σύμφωνα πάντα με τα επιχειρησιακά πλάνα και στόχους της εταιρείας Acropolis Dry Cleaners και τη παροχή κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών για την επιτυχή υλοποίηση της

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
Εφαρμόζει τις εξής διαδικασίες:

 • Αναλαμβάνει δράση για την υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα στην εταιρεία, με τη χάραξη στρατηγικών αξιολόγησης των επιδόσεων, στελέχωσης, κατάρτισης και ανάπτυξης κ.λπ.
 • Αναπτύσσει εταιρικά σχέδια για μια ποικιλία θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως τις παροχές, την υγεία και την ασφάλεια κ.λπ.
 • Επιβλέπει όλες τις πρωτοβουλίες, τα συστήματα και τις τακτικές του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επιβλέπει το έργο του Ανθρώπινου Δυναμικού και παρέχει καθοδήγηση
 • Λειτουργεί ως σημείο επαφής για τις εργατικές σχέσεις και επικοινωνεί με τα εργατικά σωματεία
 • Παρακολουθεί την τήρηση των εσωτερικών πολιτικών και των νομικών προτύπων
 • Προβλέπει και επιλύει τις δικαστικές διαφορές
 • Παροχή βοήθειας και συμβουλών στη Διοίκηση
 • Προάγει τις σωστές εργασιακές σχέσεις
 • Διεξαγωγή και ανάλυση συνεντεύξεων εξόδου
 • Ανάλυση αναγκών του προσωπικού και οργάνωση εκπαιδεύσεων
 • Διατήρηση αρχείων προσωπικού, αδειών κτλπ
 • Υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων σχετικά με την μισθολογική πολιτική και πακέτο ωφελημάτων
 • Αναλαμβάνει την εφαρμογή αξιολογήσεων του προσωπικού
 • Εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις στη Γενική Διεύθυνση για αναβάθμιση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του προσωπικού της εταιρείας
 • Παρακολουθεί σημαντικά KPIs και αριθμούς (στατιστικά, κόστη)
 • Υποβάλλει αναφορές στην ανώτερη διοίκηση, αναλύοντας δεδομένα και χρησιμοποιώντας δείκτες μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, το ωράριο εργασίας, τις άδειες και τις απουσίες και παρέχει σχετική ενημέρωση στο προσωπικό και στα διευθυντικά στελέχη
 • Διασφαλίζει την αποτελεσματική και κατάλληλη στελέχωση της εταιρείας- σύνταξη των αγγελιών διαφήμισης για τις κενές θέσεις και η αξιολόγηση των αιτήσεων / βιογραφικών σημειωμάτων.

Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

 • Υλοποίηση στρατηγικής
 • Διατήρηση Προσωπικού
 • Αποδοτικότητα
 • Κερδοφορία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό τομέα. Το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πλεονέκτημα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού

ΓΝΩΣΕΙΣ:

 • Εξαιρετική γνώση της νομοθεσίας και των κανονισμών απασχόλησης
 • Άριστη γνώση των αρχών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των βέλτιστων πρακτικών
 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών
 • Εξαιρετικά αναλυτικά προσόντα
 • Επιχειρηματικό πνεύμα και προσοχή στον ανθρώπινο παράγοντα
 • Γνώση ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας αναφορών
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 • Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Ευσυνειδησία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ:

Εσωτερικούς: Γενικό Διευθυντή, Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντή Παραγωγής, Διευθυντή Ανάπτυξης εργασιών, Επαρχιακό Διευθυντή, Διευθυντή Τμήματος Χάλιων, Διευθυντή Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διευθυντή Λογιστηρίου

Εξωτερικούς: Συνεργάτες παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αρμόδια κυβερνητικά τμήματα

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email