Στα πλαίσια του προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας Acropolis Dry Cleaners σας ενημερώνουμε για την σύναψη συνεργασίας με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ.. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

Προβλέπεται η ανάκτηση και διαχείριση του:

  1. 25% των μπαταριών που θα τοποθετούνται στην αγορά μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012
  2. 45% των μπαταριών που θα τοποθετούνται στην αγορά μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016

Ανά κατηγορία, προνοούνται τα πιο κάτω ελάχιστα ποσοστά ανακύκλωσης:

  1. Ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμος χωρίς υπερβολικές δαπάνες.
  2. Ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμος χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και
  3. Ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Κύκλος Ζωής της Μπαταρίας:

Κάθε μπαταρία έχει ένα “κύκλο ζωής”. Ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει στον τελικό χρήστη. Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορεί να περάσουν στον υδροφόρο υδροφορέα με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου.

Αντίθετα, αν ρίξουμε την άδεια μπαταρία στους κάδους ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ, ο “κύκλος ζωής” της μπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.

Ως Acropolis Dry Cleaners, ζητάμε από τους δεκάδες πελάτες που επισκέπτονται επι καθημερινής βάσης τα 8 μας καταστήματα (Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσό) να φέρνουν εκτός από τα ρούχα τους, τις κουβέρτες, τα κουστούμια τους και ότιδήποτε άλλο έχουν για σιδέρωμα ή καθάρισμα και τις παλιές τους μπαταρίες για να συμβάλουν και οι ίδιοι στην διαδικασία ανακύκλωσης.

Πελάτες δε, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία FREE DELIVERY να παραδίδουν στον οδηγό τις παλιές τους μπαταρίες για να τις τοποθετεί ο ίδιος στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

Μέσα από αυτή την διαδικασία θέλουμε και εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην προσπάθεια, τα παιδιά μας να ζούνε σε ένα υγιές περιβάλλον μακριά από τοξικές ουσίες και να συμβάλουμε στην διαδικασία και στην ιδέα της ανακύκλωσης.

Acropolis Dry Cleaners