Έκπτωση στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα Acropolis Dry Cleaners προσφέρουν στις πιο κάτω…


Ευχαριστήρια Επιστολή

Σε συνέχεια της τελευταίας μας επικοινωνίας, μέσω της επιστολής με τίτλο: «Εξασφάλιση προϊόντων υπό…


Δεκέμβριος 2017

Τα Acropolis Dry Cleaners, στα πλαίσια των Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης σε συνεργασία…


Δελτίο Τύπου 04/06/2016

Στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία μας προσφέρει στις κοινωνικά…


Δελτίο Τύπου 18/04/2016

Στα πλαίσια του προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας Acropolis Dry Cleaners…


Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας (διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών) εορτάζεται στις 8…