Έκπτωση στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα Acropolis Dry Cleaners…


Ευχαριστήρια Επιστολή

Σε συνέχεια της τελευταίας μας επικοινωνίας, μέσω της επιστολής με τίτλο:…


Δεκέμβριος 2017

Τα Acropolis Dry Cleaners, στα πλαίσια των Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής τους…


Δελτίο Τύπου 04/06/2016

Στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία μας…


Δελτίο Τύπου 18/04/2016

Στα πλαίσια του προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας…


Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας (διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών)…