Διευθυντής Οργάνωσης και Λειτουργίας

Λάρνακα

ΑΝΑΦΟΡΑ: Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή

ΡΟΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Οργάνωσης και Λειτουργίας περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση της συνολικής στρατηγικής σε συνεργασία με τον Γενικό Δ/ντη, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαφόρων τμημάτων, τη χάραξη πολιτικών και στόχων για ανάπτυξη, έλεγχο του προϋπολογισμού και την βελτιστοποίηση των εξόδων της εταιρείας Acropolis Dry Cleaners

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Εφαρμόζει τις εξής διαδικασίες:

 • Σχεδιασμό της στρατηγικής, του στρατηγικού πλάνου δράσης και προσδιορισμού των δεικτών επίδοσης (KPIs) της εταιρείας σε συνεργασία με την υπόλοιπη Διευθυντική Ομάδα
 • Συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε στρατηγικά θέματα (πχ. εφαρμογή νέων προτύπων ποιότητας, άνοιγμα καταστημάτων) και θέματα οργανικής υποδομής
 • Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης αγοράς για τη δημιουργία λεπτομερών επιχειρηματικών σχεδίων σχετικά με εμπορικές ευκαιρίες (επέκταση, επιχειρηματική ανάπτυξη, κ.λπ.)
 • Κατανόηση των απαιτήσεων των υφιστάμενων πελατών για να διασφαλίζετε ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες τους
 • Ενέργειες για απόκτηση νέων πελατών και διαχείριση σχέσεων πελατών (νέων και υφιστάμενων)
 • Συνεργασία και συντονισμός διαφορετικών ομάδων (μάρκετινγκ, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, ΗR, κ.λπ.)
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και συντονισμού των Υποστηρικτικών Τμημάτων (Back-office) της εταιρείας
 • Δημιουργία και διατήρηση επικερδών συμπράξεων με βασικούς ενδιαφερόμενους
 • Παρακολούθηση της απόδοσης των εμπορικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας βασικές μετρήσεις και εκπόνηση εκθέσεων προς την ανώτερη διοίκηση
 • Καθορισμός των οικονομικών στόχων, ανάπτυξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού
 • Διαχείριση της ρευστότητας και γενικότερα των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας
 • Υποβολή αναφορών και εκθέσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Επικοινωνία με την Διευθυντική Ομάδα για καθοδήγηση και συντονισμό σε σχέση με την επίτευξη των τμηματικών στόχων / πλάνων δράσης
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής και κατάλληλης στελέχωσης της Διευθυντικής ομάδας – Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού σε Διευθυντικές θέσεις ή άλλες θέσεις κλειδιά

Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

 • Υλοποίηση στρατηγικής
 • Ανάπτυξη /επέκταση της εταιρείας
 • Αποδοτικότητα
 • Κερδοφορία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιο εκτελεστικό ρόλο
 • Πτυχίο BSc/BA στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό τομέα, μεταπτυχιακό ΜBA/MSc/MA αποτελεί πλεονέκτημα

ΓΝΩΣΕΙΣ:

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην κατάρτιση προϋπολογισμού
 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών
 • Εξαιρετικά αναλυτικά προσόντα
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Αναλυτική και δημιουργική σκέψη, ευχέρεια ανάλυσης εμπορικών & οικονομικών στοιχείων και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 • Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Ευσυνειδησία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ:

Εσωτερικούς: Γενικό Διευθυντή, Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντή Παραγωγής, Διευθυντή Ανάπτυξης εργασιών, Επαρχιακό Διευθυντή, Διευθυντή Τμήματος Χάλιων, Διευθυντή Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διευθυντή Λογιστηρίου

Εξωτερικούς: Πελάτες στρατηγικής σημασίας, Συνεργάτες, Προμηθευτές

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email