Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

Λάρνακα

ΑΝΑΦΟΡΑ: Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή

ΡΟΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό της στρατηγικής ανθρωπίνου δυναμικού σύμφωνα πάντα με τα επιχειρησιακά πλάνα και στόχους της εταιρείας Acropolis Dry Cleaners και τη παροχή κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών για την επιτυχή υλοποίηση της

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
Εφαρμόζει τις εξής διαδικασίες:

 • Αναλαμβάνει δράση για την υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα στην εταιρεία, με τη χάραξη στρατηγικών αξιολόγησης των επιδόσεων, στελέχωσης, κατάρτισης και ανάπτυξης κ.λπ.
 • Αναπτύσσει εταιρικά σχέδια για μια ποικιλία θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως τις παροχές, την υγεία και την ασφάλεια κ.λπ.
 • Επιβλέπει όλες τις πρωτοβουλίες, τα συστήματα και τις τακτικές του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επιβλέπει το έργο του Ανθρώπινου Δυναμικού και παρέχει καθοδήγηση
 • Λειτουργεί ως σημείο επαφής για τις εργατικές σχέσεις και επικοινωνεί με τα εργατικά σωματεία
 • Παρακολουθεί την τήρηση των εσωτερικών πολιτικών και των νομικών προτύπων
 • Προβλέπει και επιλύει τις δικαστικές διαφορές
 • Παροχή βοήθειας και συμβουλών στη Διοίκηση
 • Προάγει τις σωστές εργασιακές σχέσεις
 • Διεξαγωγή και ανάλυση συνεντεύξεων εξόδου
 • Ανάλυση αναγκών του προσωπικού και οργάνωση εκπαιδεύσεων
 • Διατήρηση αρχείων προσωπικού, αδειών κτλπ
 • Υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων σχετικά με την μισθολογική πολιτική και πακέτο ωφελημάτων
 • Αναλαμβάνει την εφαρμογή αξιολογήσεων του προσωπικού
 • Εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις στη Γενική Διεύθυνση για αναβάθμιση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του προσωπικού της εταιρείας
 • Παρακολουθεί σημαντικά KPIs και αριθμούς (στατιστικά, κόστη)
 • Υποβάλλει αναφορές στην ανώτερη διοίκηση, αναλύοντας δεδομένα και χρησιμοποιώντας δείκτες μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, το ωράριο εργασίας, τις άδειες και τις απουσίες και παρέχει σχετική ενημέρωση στο προσωπικό και στα διευθυντικά στελέχη
 • Διασφαλίζει την αποτελεσματική και κατάλληλη στελέχωση της εταιρείας- σύνταξη των αγγελιών διαφήμισης για τις κενές θέσεις και η αξιολόγηση των αιτήσεων / βιογραφικών σημειωμάτων.

Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

 • Υλοποίηση στρατηγικής
 • Διατήρηση Προσωπικού
 • Αποδοτικότητα
 • Κερδοφορία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό τομέα. Το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πλεονέκτημα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού

ΓΝΩΣΕΙΣ:

 • Εξαιρετική γνώση της νομοθεσίας και των κανονισμών απασχόλησης
 • Άριστη γνώση των αρχών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των βέλτιστων πρακτικών
 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών
 • Εξαιρετικά αναλυτικά προσόντα
 • Επιχειρηματικό πνεύμα και προσοχή στον ανθρώπινο παράγοντα
 • Γνώση ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας αναφορών
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 • Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Ευσυνειδησία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ:

Εσωτερικούς: Γενικό Διευθυντή, Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντή Παραγωγής, Διευθυντή Ανάπτυξης εργασιών, Επαρχιακό Διευθυντή, Διευθυντή Τμήματος Χάλιων, Διευθυντή Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διευθυντή Λογιστηρίου

Εξωτερικούς: Συνεργάτες παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αρμόδια κυβερνητικά τμήματα

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Γίνε μέρος της ομάδας μας

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και υποβάλετε αίτηση για τη θέση εργασίας μέσω της φόρμας στη σελίδα Καριέρα ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στείλτε μας το CV σαςΣτείλτε μας Email