Στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία μας προσφέρει στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άνεργοι & πολύτεκνοι) αλλά και στα μέλη των σωμάτων ασφαλείας 20% ΕΚΠΤΩΣΗ στον τελικό τους λογαριασμό σε όλες μας τις υπηρεσίες με την επίδειξη της εν λόγω ταυτότητας.

Η συγκεκριμένη προσφορά αφορά τις πιο κάτω ομάδες:

Στόχος μας είναι να προσθέσουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Η κοινωνική προσφορά είναι θέμα όλων.

Acropolis Dry Cleaners

 

* Η έκπτωση ισχύει για τα σώματα ασφαλειάς ΜΟΝΟ για τον επαγγελματικό τους ρουχισμό και ΜΟΝΟ με την παρουσίαση της επαγγελματικής ταυτότητας