Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα Acropolis Dry Cleaners προσφέρουν στις πιο κάτω ομάδες πληθυσμού ΕΚΠΤΩΣΗ με την παρουσίαση της εν λόγω ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την διεύθυνση της εταιρείας.

20% ΕΚΠΤΩΣΗ στον επαγγελματικό ρουχισμό

10% ΕΚΠΤΩΣΗ σε
όλες τις υπηρεσίες